Met welk dier vergelijk jij jezelf?

DolfijnenOm meer van jezelf te weten te komen kan je deze oefening doen, bij voorkeur in een groep. Ik gebruik deze methode vaak om op een eenvoudige manier kwaliteiten bij iemand boven water te krijgen.

Iedereen heeft de voorkeur voor een bepaald dier. Neem een dier in gedachten en kijk/ervaar in gedachten of jij je kan vereenzelvigen met dit dier. Vaak is het eerste dier dat ik jou op komt goed. Schrijf dit dier op een stukje papier en schrijf voor jezelf op waarom je jezelf met dit dier vergelijkt. Ga nu in groepjes van minimaal vier personen zitten en spreek hardop uit welk dier je hebt opgeschreven  (zonder je eigen toelichting). De andere mensen van de groep noemen kwaliteiten van dit dier of associaties die zij hebben met dit dier.

Een voorbeeld: “dolfijn”
Wat nu bij mij opkomt: vis, snelheid, gracieus, intelligent, nieuwsgierig, grijs, glad, eigen taal, groepsdier, enzovoort.

Ga nu na of wat jij van deze associaties kan doen.

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

  • Aap: brutaal, sociaal, slim
  • Giraf: een beetje afstandelijk, alles overzien, zachtaardig, onafhankelijk
  • Poes: zelfstandig, eigenzinnig, kat uit de boom kijken, schichtig

Deze oefening kan ook gebruikt worden in een team building om zo elkaar op een andere en lossere manier te leren kennen. Laat de persoon dan zijn dier noemen en vertellen waarom hij/zij dit die bij zich vindt passen.

Doe deze oefening met respect voor elkaar. Ieder dier heeft  positieve kenmerken, gebruik die dan ook.